Batik Parang

Batik Parang is een van de oudste batik-motieven in Indonesië. Parang komt van het woord Pereng wat helling betekent. Perengan trekt een lijn diagonaal van hoog naar laag. De opstelling van de ononderbroken S-motieven ononderbroken symboliseert continuïteit. De basisvorm van de letter S is ontleend aan oceaangolven die een geest beschrijven die nooit uitgaat. Deze batik is een authentieke Indonesische batik die bestaat sinds de tijd van het Mataram Kartasura Palace (Solo).

Bron: wikipedia

About Author